Örnek Olay – 3 | 1982 Anayasası

By | 15 Ekim 2014

1982 Anayasası cumhuriyet döneminin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası olma özelliğini taşıdığı gibi yürürlükte olduğu dönemde de cumhurbaşkanının hem meclis hem de halk tarafından seçilmesine imkân vermiş ayrıca ülkenin iki farklı hükümet sistemiyle yönetilmesini de sağlamış sıra dışı bir anayasadır.

Bu yönleriyle Türk siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olan 1982 Anayasası’nın hazırlanmasından kabul edilmesine kadarki sürece dair sayısal veriler aşağıda bir tablo olarak verilmiş ve bunların 11 sayısıyla ilişkisi incelenmiştir.

Tablo: 1982 Anayasası’nın Kabul Sürecine Dair Bilgiler
Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu üyelerinin seçimi23.11.1981
Danışma Meclisi Anayasa Komisyonunun Anayasa’yı karara bağlaması17.07.1982
Danışma Meclisi Anayasa Komisyonunca 1/463 esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının Danışma Meclisine sunulması30.07.1982
Danışma Meclisi Genel Kurulunun anayasa tasarısını kabulü23.09.1982
Danışma Meclisince kabul edilen anayasa tasarısının Millî Güvenlik Konseyine (MGK) sunulması24.09.1982
Millî Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonunca 1/397 esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı’nın MGK Başkanlığına sunulması17.10.1982
Milli Güvenlik Konseyi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tasarısı’nın kabulü18.10.1982
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tasarısı’nın halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazete’de ilanı20.10.1982/17844
Oy verme yeterliğine sahip kişi sayısı20.722.602
Oy kullanılan sandık sayısı82.913
Kullanılan oy18.718.115
Geçerli oy18.600.313
Geçersiz oy117.802
Kabul oyu16.945.545
Ret oyu1.594.761
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın halkoyu ile kabul tarihi ve sayısı07.11.1982/2709
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın halk oylaması sonucunun yayımlandığı Resmî Gazete09.11.1982/17863(M)
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası halk oylamasının kesin sonucuna ilişkin Yüksek Seçim Kurulu kararı09.11.1982/444

Yukarıdaki tabloda, 1982 Anayasası’nın kabul edilme sürecine ilişkin tüm sayısal verilere eksiksiz şekilde ve kronolojik olarak yer verilmiş böylece bu önemli toplumsal olayın sayısal içeriği oluşturulmuştur. İlginç olansa birbirinden farklı 24 verinin yan yana yazılmasıyla elde edilen aşağıdaki 165 basamaklı sayının 11’in tam katı olan bir sayıya karşılık gelmesidir.

23.11.1981 | 17.07.1982 | 30.07.1982 – 01/463 | 23.09.1982 | 24.09.1982 | 17.10.1982 – 01/397 | 18.10.1982 | 20.10.1982/17844 | 82.913 | 20.722.602 | 18.718.115 | 18.600.313 | 117.802 | 16.945.545 | 1.594.761 | 07.11.1982 | 2709 | 09.11.1982/17863 | 09.11.1982/444
(24 farklı sayısal veri)

231.119.811.707.198.230.071.982.014.632.309.198.224.091.982.171.019.820.139.718.101.982.201.019.821.784.482.913.207.226.021.871.811.518.600.313.117.802.169.455.451.594.761.071.119.822.709.091.119.821.786.309.111.982.444
(Elde edilen 165 basamaklı sayı)

165 basamaktan oluşan bu kombinasyonu oluşturan verilerden kimisi tarih ve sayılara kimisi ise milyonlarca seçmenin tercihine ilişkindir. Bu verilerden herhangi birisinde oluşacak sadece bir sayılık farklılık ise bu sıra dışı kombinasyonu bozacaktır.

Türk siyasi hayatında böylesine önemli bir yeri olan 1982 Anayasası’nın hazırlanmasından kabulüne kadar geçen sürecin bu şekilde 11 sayısıyla kesişmesi, insan iradesinin bireysel ve toplumsal hayata etkilerini sorgulamak açısından önemli ve dikkate değer bir örnek olarak görülmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir