Hakkında

“11 Sayısal Sistemi” olarak adlandırılan bu çalışma, bilimsel zeminde yürütülen bir araştırma projesidir. Bu nedenle ilgi çekici ve popüler olmak gibi kaygılardan uzaktır. Esasen hayata materyalist bir determinizmle bakan yahut da hayatı sadece dinsel bir perspektiften gören ezici bir çoğunluğun egemen olduğu günümüz toplumunda bu projenin her iki kesime de hitap etmeyeceği bilinmektedir.

Nitekim hayatı maddeci bir anlayışla sadece neden sonuç ilişkisinden ibaret görenler için bu proje ne kadar can sıkıcıysa, her sorunun cevabını dinde yahut kutsal kitaplarda arayanlara da bu proje bir cevap olmayacaktır. Zaten proje, kadim sorulara yeni cevaplar verdiğini iddia etmemekte bilakis eski soruları farklı bir açıdan ve yeniden sorgulamayı hedeflemektedir. Söz gelimi:

Hayatta da tıpkı evrende olduğu gibi muazzam bir düzen olabilir mi?
Hayat, insan iradesine yahut tesadüflere bırakılsaydı bir kaos olur muydu?
İnsanın iradesi ne kadar belirleyicidir?

gibi soruların felsefeden ödünç alınarak sayılar dünyasında farklı bir perspektiften yeniden yorumlanması amaçlanmıştır. Dolayısıyla gerek kitapta gerekse burada incelenen olaylara bunun dışında bir anlam yükleyerek yaklaşanlar, muhtemelen düş kırıklığı ve zaman kaybı yaşayacaklardır. Nitekim süreç boyunca gözlemlenen ilgisizlik ve cılız tepkilerden projenin herhangi bir hedef kitlesi olmadığı açıkça anlaşılmıştır.

Zaten bu projenin müellifi; evrenin gizemlerini keşfedip kendini ispatlama hırsıyla inanılmaz maddi kaynakları, evrenle tutuştukları bilek güreşi uğruna hoyratça tüketip çılgın uzay projeleri, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı gibi yerlerde israf edenleri idrakte nasıl ki zorlanmaktaysa bu projenin de birileri tarafından anlaşılmasının o denli zor olduğunun bilincindedir.

Öte yandan hayatı sadece üretim ve tüketime dayalı basit bir “hesap”tan ibaret görerek menfaatlerine hapsetmiş bir başka güruh açısından da bu projenin bir anlam taşımayacağı açıktır. Dolayısıyla buradaki paylaşımların herhangi bir muhatabının olmadığı malum olup yapılan, sadece tarihe not düşmekten ibarettir.